Om nettstedet

Dette nettstedet er utviklet for å spre kunnskap om hvordan inkluderende design kan benyttes som en strategi for å utvikle mer brukervennlige og nyskapende produkter og tjenester. Det har derfor vært vesentlig at nettstedet selv også tilfredsstiller krav og behov til et bredest mulig publikum.

All funksjonalitet har blitt nøye vurdert for ikke bare å møte tilgjengelighetsstandarder, men også å gi best mulige løsninger for alle. Dette er imidlertid et arbeid som fortsatt pågår, og derfor ønsker vi tilbakemelding fra deg! Tilbakemelding mottas med takk på epost til vh@norskdesign.no.

Norges Blindeforbund har bistått i testing av nettstedet og i utvikling av tilgjengelig innhold.

Inndeling og struktur
Følgende verktøy har blitt implementert på nettsiden for å imøtekomme lesere med ulike behov og funksjonsevne:

  • ReadSpeaker, en online tekst til tale applikasjon for nett
  • Justerbar tekststørrelse
  • Mulighet for å velge høykontrast eller normalkontrast som alternativ for å vise fargene på nettstedene
  • Verktøy for kommentering via Twitter
  • ShareThis, et verktøy for å dele innholdet på ulike sosiale medier
  • Issuu, et verktøy for visning av interaktive PDF-dokumenter
  • Vimeo, en nettavspiller for film ved hjelp av HTML5-koding som også spilles av på enheter som ikke støtter flashkodet media slik som for eksempel mange mobile enheter

Støtte for ulike nettlesere
Nettstedet skal fungere fint på tvers av alle plattformer og nettlesere, men vi støtter dessverre ikke eldre nettlesere som Internet Explorer 6. Vi har også testet flere verktøy for visning av ikke-standardiserte fonter, men på grunn av manglende interoperabilitet har vi besluttet å ikke implementere dette verktøyet.

Inndeling og struktur
Nettsiden har tre hoveddeler:

  • Hjem: Denne siden gir en innføring i inkluderende design og boken Innovating with People – The Business of Inclusive Design, presentere en video om inkluderende design og en forhåndsvisning av boken.
  • Case Study: Denne siden inneholder informasjon om et case studie der du også kan komme med ideer og innspill.
  • Kjøp: På denne siden kan du kjøpe boken, og lese mer om bokens innhold.

Trenger du hjelp, har spørsmål eller tilbakemeldinger på nettsiden?
Nettstedet er under utvikling så ta kontakt med oss på vh@norskdesign.no hvis du får problemer med, har spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende nettsiden.