Verktøy

  • Studieverktøy
  • Lav grad av kontakt (spørreskjema, nettforum, naturlig observasjon)
  • Medium grad av kontakt (intervju, brukerutførte undersøkelser, provokasjon)
  • Høy grad av kontakt (Kontrolert observasjon, workshop, evaluering)