Hvorfor

  • Verden i endring
  • Hvordan samfunnsendringer påvirker din bedrift
  • Vi kan alle bli ekskludert
  • Artikkel: lønnsomheten av inkluderende design
  • Eksempler fra næringslivet
  • Inkluderende design sjekkliste