Case-studier

  • Korte case-studier (elektrisk verktøy, kommunikasjon, husholdning, service, bilindustri)
  • Lengre case-studier (transport, emballasje, husholdning, møbel, service)